Ζοο – ages: 6+

Ζοο

Film type: Short film
Ages: 6+
Duration:
Year: 2019
Screening: Fluffy Friends

Language: With live dubbing in greek
Country: France
Director: Nina Heckel

DESCRIPTION

Our tiny narrator tells us about the day she spent at the zoo with her little brother. However, is her testimony reliable, or is she blurring the lines between fact and fairy-tale?

Photos


Back to program

Βρίσκεστε στο περιβάλλον προσβάσιμης πληροφορίας

Επιστροφή στο athicff.com
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ