Films

 • All
 • Feature Films
 • Short Films
 • Όλες
 • 10+
 • 12+
 • 3-5
 • 3D animation
 • 4+
 • 6+
 • 9+
 • acceptance
 • adolescence
 • animals
 • animation
 • boy and girl
 • brothers
 • bullying
 • cat
 • comedy
 • competitiveness
 • consumerism
 • cooking with grandma is a big deal in Greece
 • crossing-cultures
 • David Bowie
 • ducks
 • family
 • finding a friend
 • food
 • friendship
 • Girl Power
 • going your own ways
 • illegal immigrants
 • imagination
 • insecurity
 • integration
 • Internet
 • jealousy
 • learning how to cook
 • loneliness
 • love
 • outsider
 • parents
 • refugees/immigrants
 • school
 • secrets
 • Self-esteem
 • sharing is caring
 • simple but communicates a lot
 • social anxiety
 • sports
 • vacation
 • αγάπη
 • αδέρφια
 • αθλητισμός
 • βασισμένο σε βιβλίο
 • γέλιο
 • διάβασμα
 • διάλογος πολιτισμών
 • δικαιώματα παιδιών
 • ενηλικίωση
 • επιστήμη
 • ζώα
 • ζωή στην πόλη
 • θάρρος
 • κοινωνικές διαφορές
 • μουσική
 • οικογένεια
 • όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
 • παιχνίδι
 • πέρασμα συνόρων
 • περιπέτεια
 • προσαρμογή
 • τέχνη
 • φαγητό
 • φαντασία/δημιουργικότητα
 • φιλία
 • φύση
 • Χριστούγεννα

Binti – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Belgium
Γλώσσα: Flemish
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Frederike Migom
Χρονολογία: 2019

Binti is a 12-year-old girl from the Congo, but she has lived all her life in Belgium. She likes to vlog and she wants to become famous like her idol, Tatiana, hoping to achieve this through her vlog: Binti’s Bubble. However, when the police raid [...]

Sune vs Sune – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Sweden/Denmark
Γλώσσα: Sweedish
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Jon Holmberg
Χρονολογία: 2018

After a summer full of fantastic adventures with his little brother and his best friend Sophie, Sune returns to school to start 4th Grade only to face an unpleasant surprise: a new classmate who is not only talented, popular and American, but is also called [...]

Chuskit – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: India
Γλώσσα: Kashmiri
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Priya Ramasubban
Χρονολογία: 2018

Little Chuskit’s dream to finally go to school is suddenly interrupted, when a horrible accident renders her paraplegic. The little girl is stuck inside the four walls of her house and her only company is her strict grandpa. And, although she holds on to the [...]

Vitello – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Denmark
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Dorte Bengtson
Χρονολογία: 2018

Vitello lives with his mother in a small house and, by and large, he’s doing well: he eats a lot of spaghetti with butter and shredded cheese, he has two very annoying best friends and he’s friends with William, the spoiled brat. There is, however, [...]

Racetime – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Canada
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Benoît Godbout, Francois Brichot
Χρονολογία: 2018

Four-eyes Franky is a little engineering genius who, for the last five years, has led his friends to great victories in the local sled races. This year, the vehicle of Franky’s design will be driven by Sophie, racing against Charlie, the lonely ginger boy who [...]

Eighth Grade – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: USA
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Bo Burnham
Χρονολογία: 2018

13-year-old Kayla is a girl full of confidence and good advice for everyone who needs it – at least that’s what she acts like in her online vlogs that she uploads to her YouTube channels, for her tiny audience of subscribers. In real life, however, [...]

Mi Abuelita – ages: 3+

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Guatemala
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Andrea Giselle Pérez
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

A little girl spends her day in the kitchen with her favourite grandma, helping her prepare food, playing, laughing and causing trouble. [...]

Peas – ages: 3+

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Israel
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Ouri Atlan
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

The tireless struggle of a little green pea trying to make its way back to its plate. [...]

Cat Lake City – ages: 3+

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Antje Heyn
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Shorties

Percy the cat is looking forward to her vacation at Cat Lake City, the favourite holiday resort of all cats. However, the place is not what she expected and her spot on the beach towel is not as safe as she thought. [...]

PigTails – ages: 3+

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: USA
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Caitlyn Chase
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

A little piglet living in a pet shop is doing everything it can to get adopted, until it finally realises that all it needs to do is to be itself. [...]

Workout – ages: 3+

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: United Kingdom
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Joe Wood
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

What’s the secret of a good workout? Why, rhythm of course! [...]

Miles Away – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Switzerland
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Barbara Brunner
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

Miles is a boy whose best friend is a tree. They take a field trip to the funfair and spend a wonderful day together. [...]

Cloudy – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Czech Republic
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Zuzana Cupova, Filip Divia
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

Mr. Elf wants to spend his day sunbathing on his beautiful island. However, a stingy raincloud sits itself right in front of the sun, getting in his way. Mr. Elf is annoyed, but he knows exactly what to do to get this cloud out of [...]

Ray’s Great Escape – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: China
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Weng Jie
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

A little monster living in a volcano that’s ready to explode has to find a way to move his home and his favourite things away before it’s too late. [...]

Hopus – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Czech Republic
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Lucie Kokoliova
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Shorties

At the High-Jump World Championship for Anthropomorphic Animals, the stakes have never been higher with last-minute twists that will take your breath away. [...]

Light Trail – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: United Kingdom
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Melissa Pinto
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

A little girl finds a star, while wandering in the forest and she will do everything she can to return it to where it belongs. [...]

Nodding Off – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: USA
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Kailey Ga Young Choi
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Shorties

A typical car ride suddenly heads towards disaster when the exhausted driver falls asleep at the wheel. An unexpected hero must save the day by taking control of the car but, unfortunately, the gas is stuck and breaks aren’t working… [...]

Claypet – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Japan
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Yasuko Abe
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Shorties

A little clay animal keeps changing its shape as it joyfully plays with its owner. [...]

Zebra – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2014
Προβολές: ANIMANIMALS

A zebra runs into a tree. [...]

Cow – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2015
Προβολές: ANIMANIMALS

One day, a cow wakes up to find that the patterns of her hide have vanished. Will she ever find them again? [...]

Octopus – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2015
Προβολές: ANIMANIMALS

The octopus wants to bake a tasty peach cobbler. However, one of it’s tentacles has it’s own baking ambitions. [...]

Crocodile – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2015
Προβολές: ANIMANIMALS

The crocodile has everything it needs to enjoy a nice, relaxing evening in front of the TV: pillows, a foot-stool, breadsticks and a TV-guide. One breadstick, however, ruins it’s whole evening. [...]

Wolf – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2015
Προβολές: ANIMANIMALS

The wolf is wandering through the forest, looking for a quiet place so that it can practice its favourite hobby, when an unwelcome watcher appears among the bushes. [...]

Fire Salamander – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: ANIMANIMALS

A fire salamander spots a leopard from afar and thinks it looks exactly like it. [...]

Sloth – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: ANIMANIMALS

The sloth wants to buy an ice-cream, but it is very, very slow. [...]

Dolphin – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: ANIMANIMALS

The dolphin is having fun with a colourful bubble, when a careless sword-fish accidentally pops it. [...]

Horse – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: ANIMANIMALS

The horse throws a shoe into the air and is cursed with bad luck from that point on. [...]

Earthworm – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: ANIMANIMALS

The earthworm has two heads and they are always arguing with each other. [...]

Anglerfish – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2018
Προβολές: ANIMANIMALS

The little anglerfish wants to sleep. However, the depths of the sea are stalked by threatening creatures. [...]

Bat – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2018
Προβολές: ANIMANIMALS

Ever since baby birds hatched out of their eggs in the neighbourhood, the bat cannot get a minute of sleep. [...]

Bear – ages: 3+

Ηλικίες: 3+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2018
Προβολές: ANIMANIMALS

Before starting it’s hibernation, the bear needs to find the cricket that’s keeping it from falling asleep. [...]

The Kite – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Czech Republic
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Martin Smatana
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Fluffy friends

Grandad gives his grandson a kite. They play together but grandad gets so tired and weak that the wind catches him and blows him up into the sky. However, a warm breeze will bring them back together as the seasons change. [...]

Arcade Boys – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Timothey Delhaize, Alexis Maerten, Aurélia Tron, Orane Laffra, Zoé Devise
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

Two brothers are taking turns feverishly playing on their arcade game without having realised that they have only one chip left. Who is going to get the last chip? [...]

Wolf Paths – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Czech Republic
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Noemi Valentíny, Vojtěch Dočkal
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

A boy becomes lost in the forest. He becomes friends with a wolf, who teaches him the value of courage, which will be very useful in the trials to come. [...]

The Incomplete – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Iran
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Erfan Parsapour
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

A hungry otter who is obsessed with perfection dreams of living in a utopian world. Her attempts to find food, however, could cost her everything. [...]

The Last Day of Autumn – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Switzerland/Belgium/France
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Marjolaine Perreten, Jérôme Vitoux
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Fluffy friends

The creatures of the forest are gathering discarded bicycle parts in order to build their own vehicles to take part in the big race coming up: The Race for the Last Day of Autumn. [...]

Cake Day – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Netherlands
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jeroen Koelewijn
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

The delicious, colourful confectionaries in Millie’s patisserie are threatened by an unexpected invader: a ravenous fly. [...]

Game Changer – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: USA
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Aviv Mano
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

A game on an arcade machine is doing everything it can to stop a young girl from finding a way to beat it. [...]

Dimitri and the Fun Surprise – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: With live dubbing in Greek
Σκηνοθεσία: Agnès Lecreux
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

One morning, a little monkey lands in the valley where Dimitri the bird lives with his friends, and starts to make friends with the animals that live there. [...]

Dorothy the Rambler – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France/Belgium
Γλώσσα: With live dubbing in Greek
Σκηνοθεσία: Emmanuelle Gorgiard
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

Four cows are grazing carelessly in a field. They never had the chance to experience adventure and they don’t know much about the world, until one day they discover a furry creature in a brook. [...]

Ζοο – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: With live dubbing in greek
Σκηνοθεσία: Nina Heckel
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Fluffy Friends

Our tiny narrator tells us about the day she spent at the zoo with her little brother. However, is her testimony reliable, or is she blurring the lines between fact and fairy-tale? [...]

Zibilla – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Switzerland/Belgium/France
Γλώσσα: With live dubbing in Greek
Σκηνοθεσία: Isabelle Favez
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Fluffy Friends

Zibilla, the little zebra, has black stripes and no one at school will accept her. When she accidentally gets involved in an adventure with a wild lion, she gains the confidence she needs to stand up to her classmates. [...]

Sherbert Rosencrantz, You’re Beautiful – ages: 6+

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Australia
Γλώσσα: With live dubbing in Greek
Σκηνοθεσία: Natalie van den Dungen
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Fluffy friends

Mille’s whole world revolves around two things: Sherbert, her guinea-pig, and her dollhouse. When her mother tries to convince her to make some “real” friends, and invites her cousin over to play, things don’t go according to plan. [...]

Story – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: Poland
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jola Bánkowska
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Growing up

These days, everyone’s life is a story on social media. But could it be that, actually, a lot of people feel alone, lost or indifferent towards real life? [...]

Mahalia Melts in the Rain – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: Canada
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Emilie Mannering, Carmine Pierre-Dufour
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Growing up

Mahalia, a 9-year-old black girl, feels different from the other girls in her ballet class. To boost her confidence, her mother takes her to a hair salon to have her hair straightened for the first time. [...]

Crocodile – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: Spain
Γλώσσα: Spanish
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Jorge Yúdice
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Growing up

Alicia is secretly watching her son’s YouTube gaming channel. This time, his subscribers are asking him personal questions and when the conversation turns to the subject of his parents, with whom he doesn’t speak anymore, the atmosphere changes. [...]

Gum and Sauce Go To Skill School – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: USA
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Chadwick Whitehead
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Growing up

Gum tricks his friend Sauce into letting him take a photo of her for a school project. The consequences of this, however, will make him learn the value of saying he’s sorry. [...]

Grand Hôtel Barbès – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: France
Γλώσσα: French
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Ramzi Ben Silman
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Growing up

A 20-year-old Parisian bumps into none other than Mozart himself. The Austrian composer could save his life… in exchange for a dance. [...]

Heatwave – ages: 10+

Ηλικίες: 10+
Χώρα: Greece
Γλώσσα: no dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Fokion Xenos
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Growing up

In the sweltering heat of summer, on a crowded beach where tempers are running high, two children find a way to cool off all the beachgoers. [...]

Space Girls – ages: 8+

Ηλικίες: 9+
Χώρα: United Kingdom
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Carys Watford
Χρονολογία: 2018
Προβολές: The future belongs to us

During a sleepover night, four friends who share an obsession with space embark on a secret mission with their paper rocket ship. [...]

School Trip To The Future – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: German
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Josephine Ehlert
Χρονολογία: 2018
Προβολές: The future belongs to us

Incredible: Greta’s class is going on a school trip to the future next week! But what should she bring with her on this journey? And why are all the grown-ups freaking out over the word “future”? [...]

Spelliasmous! – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: United Kingdom
Γλώσσα: Spanish
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Ben Garfield
Χρονολογία: 2017
Προβολές: The future belongs to us

Three young Harry Potter superfans fill their Cuban village with spells and magic. [...]

3Feet – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Colombia
Γλώσσα: Spanish
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Giselle Geney
Χρονολογία: 2018
Προβολές: The future belongs to us

Gonzalo is navigating that labyrinth called school with two contradictory goals: to become a famous football player and come to school every day with clean and polished shoes. [...]

There Is No Love Stronger Than Ours – ages: 8+

Ηλικίες: 8+
Χώρα: France
Γλώσσα: French
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Laure Bourdon Zarader
Χρονολογία: 2018
Προβολές: The future belongs to us

Pauline and Noam are crazy in love. When Pauline’s mother announces that they will be moving to Paris, Pauline refuses to lose Noam and decides not to leave. But Pauline is barely 10 years old… [...]

Little Waves – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: Canada
Γλώσσα: France
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Ariane Louis-Seize
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Teen spirit

During a family gathering, Amelie feels neglected for the first time by her favourite cousin, who has brought along his new girlfriend. Observing their affections with each other, she allows her fantasies to take her over. [...]

Yulia & Juliet – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: Netherlands
Γλώσσα: Deutsch
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Zara Dwinger
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Teen spirit

Yulia and Juliet are two 16-year-old girls who meet in a juvenile penitentiary. Despite their hardships, they feel that they can face anything together. However, when Juliet is released, Yulia struggles to handle their separation. A contemporary take on Romeo and Juliette straight out of [...]

Lifelines – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: Canada
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Catharine Parke
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Teen spirit

Under pressure from the daily demands and social life of her school, a young girl finds refuge in taking up a dangerous habit – until her best friend discovers her secret. [...]

No Ill Will – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: Denmark
Γλώσσα: Feroika
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Andrias Høgenni
Χρονολογία: 2019
Προβολές: Teen spirit

A chance encounter in a supermarket between two former classmates in university leads to a fierce fight about each-others behaviour on social media, with tragic consequences. [...]

Dunk – ages: 13+

Ηλικίες: 13+
Χώρα: France
Γλώσσα: French
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Sophie Martin
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Teen spirit

14-year-old Julie is the captain of the basket-ball team. After her parents are killed in a car accident, she finds herself in foster care, together with her little sister. Julie tries to hide the truth from her team-mates while coping with her grief and anger [...]

A Modest Defeat – ages: 12+

Ηλικίες: 12+
Χώρα: UK
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: David Barr
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Stereotypes

Tiny is a young girl who struggles to coexist with her older brother, a bully who always takes for himself the bigger portion of food or the last free seat on the bus. Tiny must find a way to outsmart her rude and misbehaving brother. [...]

Bike Bird – ages: 12+

Ηλικίες: 12+
Χώρα: Norway
Γλώσσα: Norwisch, Hazargi
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Kari Klyve-Skaug & Odveig Klyve
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Stereotypes

Zahra, a girl from Afghanistan seeking asylum in Norway, has a dream: to learn how to ride a bicycle. In spite of her father’s objections, she will follow her dreams. [...]

Raw – ages: 12+

Ηλικίες: 12+
Χώρα: Sweden / Germany
Γλώσσα: Swedish
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Sophia Bösch
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Stereotypes

At 16 years old, Linn is finally allowed to join her father on a hunting trip. She has waited for this moment for years, but she soon realises that she is entering a strictly male word: when she shoots a reindeer, the men in the [...]

Nur – ages: 12+

Ηλικίες: 12+
Χώρα: Israel
Γλώσσα: Arab
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Gan Lin
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Stereotypes

16-year-old Nur, a Palestinian girl living close to the Israel-Gaza barrier and working with her father, dreams of becoming and artist and has already taken her first steps by painting on the barrier. One day, after finishing her household chores, she resolves to stand up [...]

Juck – ages: 12+

Ηλικίες: 12+
Χώρα: Sweden
Γλώσσα: Swedish
Υπότιτλοι: Greek subtitles
Σκηνοθεσία: Ulrika Bandeira, Olivia Kastebring, Julia Gumpert
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Stereotypes

A highly original cinematic record of the journey of a Swedish band which became viral due to its public appearance and brought up questions regarding femininity and the limits of expression of the female body, roaring against the oppression of women in the era of [...]