Σχολικές προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες

Σχολικές προβολές

Στις σχολικές προβολές οι μαθητές βλέπουν μια ταινία μαζί με τον εκπαιδευτικό.

Στις σχολικές προβολές οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές.

Το φεστιβάλ δίνει στους εκπαιδευτικούς τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ταινίες.

Οι ταινίες για τα σχολεία ειδικής αγωγής είναι οι παρακάτω:

Το Φίλτρο (The Potion)*

Το Πουλάκι και οι Μέλισσες (The Little Bird and the Bees)*

Μια Ξεχωριστή Μέρα (An Exceptional Day)*

Κουβέρτα (Blanket)*

Είναι το Νερό (Isn’t Water)*

*Σχολικές προβολές είναι όταν οι ταινίες προβάλλονται στο σχολείο.

Αν θες να προβληθεί ταινία στο σχολείο σου, μίλα με τους εκπαιδευτικούς.

Αυτοί θα συμπληρώσουν τα άδεια κουτάκια στην φόρμα επικοινωνίας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Κάτια Παπασπηλιοπούλου
email: education@athicff.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 29 29 611

Βρίσκεστε στο περιβάλλον προσβάσιμης πληροφορίας

Επιστροφή στο athicff.com
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ