ζώα Tag

 • All
 • ANIMANIMALS (Short films for ages 3+)
 • Feature films
 • Films
 • Films
 • Films 2018
 • Short films
 • Teen Spirit (Short films 13+)
 • The future belongs to us (Short films for ages 8+)
 • Uncategorized
 • Όλες
 • 10+
 • 12+
 • 3-5
 • 3D animation
 • 4+
 • 6+
 • 9+
 • acceptance
 • adolescence
 • animals
 • animation
 • boy and girl
 • brothers
 • bullying
 • cat
 • comedy
 • competitiveness
 • consumerism
 • cooking with grandma is a big deal in Greece
 • crossing-cultures
 • David Bowie
 • ducks
 • family
 • finding a friend
 • food
 • friendship
 • Girl Power
 • going your own ways
 • illegal immigrants
 • imagination
 • insecurity
 • integration
 • Internet
 • jealousy
 • learning how to cook
 • loneliness
 • love
 • outsider
 • parents
 • refugees/immigrants
 • school
 • secrets
 • Self-esteem
 • sharing is caring
 • simple but communicates a lot
 • social anxiety
 • sports
 • vacation
 • αγάπη
 • αδέρφια
 • αθλητισμός
 • βασισμένο σε βιβλίο
 • γέλιο
 • διάβασμα
 • διάλογος πολιτισμών
 • δικαιώματα παιδιών
 • ενηλικίωση
 • επιστήμη
 • ζώα
 • ζωή στην πόλη
 • θάρρος
 • κοινωνικές διαφορές
 • μουσική
 • οικογένεια
 • όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
 • παιχνίδι
 • πέρασμα συνόρων
 • περιπέτεια
 • προσαρμογή
 • τέχνη
 • φαγητό
 • φαντασία/δημιουργικότητα
 • φιλία
 • φύση
 • Χριστούγεννα

Goodnight

People of different ethnic groups crowd a house in the suburbs. At night everyone plays their own music, trying to overcome the neighbor. They will learn that, in order to live together, they have to play together. [...]

Paws ‘n’ Claws

Ηλικίες: 9+
Χώρα: USA
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Gabrielle Kash
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Bachir In Wonderland and other stories

A rock band of animals brings down the house! [...]

Ryoko

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Spain
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Emilio Gallego, Jesus Gallego
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Coucouleurs and other stories

A regular tour on a train turns into a trip full of surprises. [...]

Coucouleurs

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Switzerland
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Oana Lacroix
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Coucouleurs and other stories

In a large forest where single-colored birds live, everyone has found their place in a tree that looks like him. But what happens when a bird has two colors? [...]

The Highway Rat

Ηλικίες: 9+
Χώρα: UK
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: English & Greek
Σκηνοθεσία: Jeroen Jaspaert
Χρονολογία: 2017
Προβολές: The Highway Rat and other stories

A greedy rat wonders the countryside, stealing food from the other animals, but his gluttonous sweet tooth leads him down an unforeseen path. A story based on the book by the beloved duo of young readers everywhere, Julia Donaldson and Axel Scheffler, underwritten by the [...]

Ernest & Celestine’s Winter Tales: Bibi

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jean-Christophe Rosé, Zilin Cheng
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest & Celestine and other stories

Ernest, the big bear, and Celestine, the little mouse, are flying their kite without a care in the world, when suddenly, they discover a tiny chick. They take it home to raise it and care for it. A brand new adventure for the beloved characters [...]

A Bit Lost

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: France
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Hélène Ducrocq
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

A disaster! The baby owl fell out of its nest and the little squirrel must guide it safely through the forest to find its mommy. [...]

Ant

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

The ants are working together perfectly. But there is one ant who is doing everything differently. [...]

Penguin

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

The penguin-waiter wants the penguin-party to be perfect. He will stop at nothing to make sure nothing goes wrong in this celebration. [...]

Blueberry Hunt

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Czech Republic
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Alexandra Hetmerová, Kateřina Karhánková
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

Two hungry bears get a craving for blueberry dumplings, so they set out to the forest for berries. On the way, though, they’re set upon by the insidious hiccups, which really complicates their berry-picking, and not even the most sophisticated methods can get rid of [...]

Patchwork Dog

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Angela Steffen
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

Patchwork Dog has a problem: he has fleas! Will the Patchwork Pals find a way to help him? [...]

Lemon & Elderflower

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: UK
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Ilenia Cotardo
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

Two little sibling hummingbirds, Lemon and Elderflower, have wings too small to fly and can’t migrate together with the other birds. Can they find a way to fly? [...]

Robot and the Whale

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Sweden
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jonas Forsman
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Snowsaurus and other stories

A long time ago humans left the planet Earth. Alone remained Lobo. Lobo is a cheerful robot who loves animals and plants. Lobo’s biggest dream is to live in a flourishing forest with his best friend Banjo, a curious robot dog. Together, they help to [...]

Snowsaurus

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Russia
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Anna Kuzina
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

A small dinosaur sees the snow for the first time, and he loves it. But where did he come from? [...]

Patchwork Mole

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Angela Steffen
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

Patchwork Mole has a problem: he has no friends! Will the Patchwork Pals find a way to help him? [...]

Lion

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

The lion has to become more physically fit. The gazelle does not think he is capable of doing so. [...]

I Want To Live In The Zoo

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Russia
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Evgenia Golubeva
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

Sasha can’t stand staying at home anymore, doing homework, cleaning her room, doing all the boring things her parents ask her to do. She decides to move to the neighbouring Zoo and live with the penguins and the giraffes. [...]

My Giraffe

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Netherlands
Γλώσσα: Dutch
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Barbara Bredero
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Sunday 9/12 13:30

Patterson Pepps has a best friend: Raf, a giraffe. Raf and Patterson grow up together as Patterson lives next to the zoo and they are born on the exact same day. When they reach the age that they have to go to school for the [...]

Catastrophe

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Netherlands
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jamille van Wijngaarden
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

When a little bird suddenly drops dead in its cage, all eyes are on the cat. Desperately, the cat tries to make everything right again, but is actually making everything worse [...]

The Puppy

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Norway
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Kristian M. Walters
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Coucouleurs and other stories

Two 8-year-old siblings are trying and failing to buy a puppy from a pet shop, as the shop owner isn’t allowed to sell animals to children. The siblings come up with a hilarious plan to achieve their goal… a plan that doesn’t involve adults! [...]

Poles Apart

Ηλικίες: 6+
Χώρα: UK
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Paloma Baeza
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

In the harsh Arctic landscape, a hungry and solitary polar bear has to decide if a naive Canadian grizzly bear is her food or her friend, in this BAFTA-winning short. [...]

Painted

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Βelgium
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Olivia Derie
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

A little Cambodian girl gets bullied by her richer classmates at school. Her pet water buffalo, who brings her to school daily, isn't too happy about this. One day, he's had enough of all the bullying and storms into the classroom [...]

Two Balloons

Ηλικίες: 6+
Χώρα: USA
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Mark Smith, Adam C. Sager
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Εrnest and Celestine and other stories

Two adventurous lemurs fly their zeppelin from one end of the world to the other. Bad luck and coincidences threaten to spoil their reunion. [...]

Between The Lines

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Russia
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Maria Koneva
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Snowsaurus and other stories

A Zebra searches for her love, despairs but finally finds another Zebra. These two match each other perfectly in their abstract love dance. [...]

Wolfie The Bunny

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: USA
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Galen Fott
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

The Bunny family has adopted a wolf son, and daughter Dot is the only one who realizes that Wolfie can -and might- eat them all up! [...]

The Incredible Story Of The Giant Pear

Ηλικίες: 4+
Χώρα: Denmark
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Saturday 8/12 15:30

The elephant Sebastian and his best friend, a cat called Mitcho, live in the cozy coastal village Sunnytown. Here all is happiness until one day the beloved mayor of the village, JB, disappears! While fishing, Mitcho catches a message in a bottle from JB, who [...]

Tito and the Birds

Ηλικίες: 11+
Χώρα: Βrazil
Γλώσσα: Portuguese
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Saturday 8/12 19:00

Tito is a shy 10-year-old boy who lives with his mother. Suddenly, an unusual epidemic starts to spread, making people sick whenever they get scared. Tito quickly discovers that the cure is somehow related to his missing father's research on bird song. He embarks on [...]

Βρίσκεστε στο περιβάλλον προσβάσιμης πληροφορίας

Επιστροφή στο athicff.com
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ