προσαρμογή Tag

 • All
 • ANIMANIMALS (Short films for ages 3+)
 • Films
 • Films 2018
 • Teen Spirit (Short films 13+)
 • The future belongs to us (Short films for ages 8+)
 • Uncategorized
 • Όλες
 • 10+
 • 12+
 • 3-5
 • 3D animation
 • 4+
 • 6+
 • 9+
 • acceptance
 • adolescence
 • animals
 • animation
 • boy and girl
 • brothers
 • bullying
 • cat
 • comedy
 • competitiveness
 • consumerism
 • cooking with grandma is a big deal in Greece
 • crossing-cultures
 • David Bowie
 • ducks
 • family
 • finding a friend
 • food
 • friendship
 • Girl Power
 • going your own ways
 • illegal immigrants
 • imagination
 • insecurity
 • integration
 • Internet
 • jealousy
 • learning how to cook
 • loneliness
 • love
 • outsider
 • parents
 • refugees/immigrants
 • school
 • secrets
 • Self-esteem
 • sharing is caring
 • simple but communicates a lot
 • social anxiety
 • sports
 • vacation
 • αγάπη
 • αδέρφια
 • αθλητισμός
 • βασισμένο σε βιβλίο
 • γέλιο
 • διάβασμα
 • διάλογος πολιτισμών
 • δικαιώματα παιδιών
 • ενηλικίωση
 • επιστήμη
 • ζώα
 • ζωή στην πόλη
 • θάρρος
 • κοινωνικές διαφορές
 • μουσική
 • οικογένεια
 • όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
 • παιχνίδι
 • πέρασμα συνόρων
 • περιπέτεια
 • προσαρμογή
 • τέχνη
 • φαγητό
 • φαντασία/δημιουργικότητα
 • φιλία
 • φύση
 • Χριστούγεννα

Tweener

Ηλικίες: 12+
Χώρα: Sweden
Γλώσσα: Swedish
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Julia Thelin
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Tweener and other stories

Two 13 year old girls are opponents in wrestling but best friends in life. Their friendship is tested when one is faced with a dilemma. Should she follow her dreams or stay devoted to her best friend? [...]

My New Home Is A Trailer

Ηλικίες: 9+
Χώρα: Sweden
Γλώσσα: Arabic/Albanian/Swedish
Υπότιτλοι: Greek & English
Σκηνοθεσία: Jasmijn Kooijman
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Bachir In Wonderland and other stories

The girls at the refugee home in Färjestaden, in the south of Sweden, tell their own story about love, friendship and how they ended up living at a campground. A story filled with just as many traumatic memories of displacement as insightful hopes for the future and [...]

Zara and the Others: Gorilla Brains for Dinner

Ηλικίες: 9+
Χώρα: Norway
Γλώσσα: Εnglish
Υπότιτλοι: English & Greek
Σκηνοθεσία: Bjorn Sortland, Nils Johan Lund
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Bachir In Wonderland and other stories

A sweet little zombie girl is scared that her father will embarrass her when she brings a friend home from school for the first time. [...]

My Best Friend’s Shoes

Ηλικίες: 9+
Χώρα: India
Γλώσσα: Indian
Υπότιτλοι: Greek & English
Σκηνοθεσία: Ajitpal Singh
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Bachir In Wonderland and other stories

One friend is a better footballer, the other is richer, their friendship faces a crisis when money decides the merit. [...]

Everybody Else Is Taken

Ηλικίες: 9+
Χώρα: New Zealand
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Jessica Grace Smith
Χρονολογία: 2017
Προβολές: The Highway Rat and other stories

Mika refuses to let her gender define her in one of the harshest places in the world: the playground. Bullied by the girls, never picked for a team by the boys - Mika is having a hard time finding her place in the world, and [...]

Coucouleurs

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Switzerland
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Oana Lacroix
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Coucouleurs and other stories

In a large forest where single-colored birds live, everyone has found their place in a tree that looks like him. But what happens when a bird has two colors? [...]

Belly Flop

Ηλικίες: 6+
Χώρα: South Africa
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jeremy Collins, Kelly Dillon
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Coucouleurs and other stories

Persistence pays off when an unashamed young girl leaning to dive is unperturbed by a talented diver who steals the spotlight. [...]

Ernest & Celestine’s Winter Tales: Bibi

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jean-Christophe Rosé, Zilin Cheng
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest & Celestine and other stories

Ernest, the big bear, and Celestine, the little mouse, are flying their kite without a care in the world, when suddenly, they discover a tiny chick. They take it home to raise it and care for it. A brand new adventure for the beloved characters [...]

Ant

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

The ants are working together perfectly. But there is one ant who is doing everything differently. [...]

Penguin

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Julia Ocker
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

The penguin-waiter wants the penguin-party to be perfect. He will stop at nothing to make sure nothing goes wrong in this celebration. [...]

Painted

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Βelgium
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Olivia Derie
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

A little Cambodian girl gets bullied by her richer classmates at school. Her pet water buffalo, who brings her to school daily, isn't too happy about this. One day, he's had enough of all the bullying and storms into the classroom [...]

Si-G

Ηλικίες: 8+
Χώρα: Belgium
Γλώσσα: Flemish
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Frederike Migom
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Saturday 8/12 15:00

Cansu is a 13-year-old girl living in Brussels, who dreams of becoming a rapper, but doesn’t believe that she could ever become a star. Her rap name is Si-G. When rapper Omar-G approaches her to collaborate on a song, she suddenly finds herself one step [...]

Wolfie The Bunny

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: USA
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Galen Fott
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

The Bunny family has adopted a wolf son, and daughter Dot is the only one who realizes that Wolfie can -and might- eat them all up! [...]

Mirai Of The Future

Ηλικίες: 10+
Χώρα: Japan
Γλώσσα: Japanese
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Mamoru Hosoda
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Sunday 9/12 18:45

Kun, a little boy, enjoys a happy childhood until the arrival of his baby sister, Mirai. As the new baby becomes the center of his parents' attention, he becomes increasingly jealous. Little by little, he withdraws into himself. In the backyard where he likes to [...]

Los Bando

Ηλικίες: 9+
Χώρα: Norway/Sweden
Γλώσσα: Norwegian
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Christian Lo
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Saturday 8/12 12:45

Grim and Alex are two best friends who have always dreamed of participating in the Norwegian Rock Championship, with their own band, Los Bando Immortale. When they are finally invited to compete, they feverishly search or a bass player for their band, but their efforts [...]