φιλία Tag

 • All
 • ANIMANIMALS (Short films for ages 3+)
 • Films
 • Films 2018
 • Teen Spirit (Short films 13+)
 • The future belongs to us (Short films for ages 8+)
 • Uncategorized
 • Όλες
 • 10+
 • 12+
 • 3-5
 • 3D animation
 • 4+
 • 6+
 • 9+
 • acceptance
 • adolescence
 • animals
 • animation
 • boy and girl
 • brothers
 • bullying
 • cat
 • comedy
 • competitiveness
 • consumerism
 • cooking with grandma is a big deal in Greece
 • crossing-cultures
 • David Bowie
 • ducks
 • family
 • finding a friend
 • food
 • friendship
 • Girl Power
 • going your own ways
 • illegal immigrants
 • imagination
 • insecurity
 • integration
 • Internet
 • jealousy
 • learning how to cook
 • loneliness
 • love
 • outsider
 • parents
 • refugees/immigrants
 • school
 • secrets
 • Self-esteem
 • sharing is caring
 • simple but communicates a lot
 • social anxiety
 • sports
 • vacation
 • watch-film-uk
 • αγάπη
 • αδέρφια
 • αθλητισμός
 • βασισμένο σε βιβλίο
 • γέλιο
 • διάβασμα
 • διάλογος πολιτισμών
 • δικαιώματα παιδιών
 • ενηλικίωση
 • επιστήμη
 • ζώα
 • ζωή στην πόλη
 • θάρρος
 • κοινωνικές διαφορές
 • μουσική
 • οικογένεια
 • όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
 • παιχνίδι
 • πέρασμα συνόρων
 • περιπέτεια
 • προσαρμογή
 • τέχνη
 • φαγητό
 • φαντασία/δημιουργικότητα
 • φιλία
 • φύση
 • Χριστούγεννα

Sound and Vision

Te and Mi. Two best friends who speak Catalan between them, but also use English, Chinese, Spanish… who needs words anyway? They can’t always see or touch each other but they don’t need to. They are connected by sound, vision and the music of David [...]

Outdoors

Ηλικίες: 6+
Χώρα: France
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Anne Castaldo, Sarah Chalek, Elsa Nesme, Adrien Rouquié
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

A very old apartment dweller steps out of her cage and into the big city after her pet bird is accidentally set free by the little girl next door. As she searches for her lost bird, she discovers something bigger than the city itself. [...]

Rouff

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Benjamin Brand, Johannes Engelhardt, Markus Eschrich, Johannes Lumer, Julius Rosen
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

Rouff is sad: He only has three legs and is alone. Then he folds Pete from the paper he is drawn on. This is not only the beginning of a wonderful freindship, but also the meeting of to kinds of animated film – 2D and [...]

The Magnifying Glass

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Germany
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Nazgol Emami
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

A young girl, Ava, arrives in a new city and must come to know her new surroundings. Her only connection to her old life: a looking glass, Ava’s most treasured heirloom from her previous home. But when she loses her looking glass, Ava must move [...]

Patchwork Dog

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Angela Steffen
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Patchwork Dog and other stories

Patchwork Dog has a problem: he has fleas! Will the Patchwork Pals find a way to help him? [...]

Robot and the Whale

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Sweden
Γλώσσα: No dialogue
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Jonas Forsman
Χρονολογία: 2018
Προβολές: Snowsaurus and other stories

A long time ago humans left the planet Earth. Alone remained Lobo. Lobo is a cheerful robot who loves animals and plants. Lobo’s biggest dream is to live in a flourishing forest with his best friend Banjo, a curious robot dog. Together, they help to [...]

Patchwork Mole

Ηλικίες: 3-5
Χώρα: Germany
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Angela Steffen
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Snowsaurus and other stories

Patchwork Mole has a problem: he has no friends! Will the Patchwork Pals find a way to help him? [...]

Next Door Spy

Ηλικίες: 6+
Χώρα: Denmark
Γλώσσα: English
Υπότιτλοι: Greek
Σκηνοθεσία: Karla von Bengtson
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Friday 7/12 17:00

Meet the heroine all the kids will want as their new best friend! 10-year old Agatha Christie, or simply AC, has a dream: to be a private detective. If you need her services, you can visit her bureau in the basement of the house she [...]

Poles Apart

Ηλικίες: 6+
Χώρα: UK
Γλώσσα: Greek
Υπότιτλοι: -
Σκηνοθεσία: Paloma Baeza
Χρονολογία: 2017
Προβολές: Ernest and Celestine and other stories

In the harsh Arctic landscape, a hungry and solitary polar bear has to decide if a naive Canadian grizzly bear is her food or her friend, in this BAFTA-winning short. [...]