Βραβεία Κοινού

Οι βραβευμένες ταινίες επιλέχθηκαν από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα βραβεία είναι αποτέλεσμα της καθημερινής ψηφοφορίας του κοινού.

  • Βραβείο κοινού για καλύτερη μικρού μήκους ταινία: Μυρμήγκι (Ant), σκηνοθεσία Julia Ocker
  • Βραβείο κοινού για καλύτερη μεγάλου μήκους ταινία: Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού (The Incredible Story of the Giant Pear), σκηνοθεσία Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
  • Βραβείο καλύτερης ταινίας σχολικού προγράμματος (αποτέλεσμα σχολικής επιτροπής συνεργαζόμενων σχολείων): Hello Salaam, σκηνοθεσία Kim Brand